Menu Close

Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centro mobilios komandos aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir transporto priemone

Projekto pavadinimas, numeris, programa, priemonė

„Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centro mobilios komandos aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir transporto priemone“ pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę. Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“

 

Projekto tikslas

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centre, aprūpinant Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centro mobilią komanda medicinos įranga ir elektromobiliu.

 

Projekto tikslinė grupė

Bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

 

Siekiami rezultatai

Įgyvendinus projektą, slaugos paslaugos bus teikiamos didesne apimtimi, jas galės gauti didesnis ratas pacientų. Įsigijus reikiamos medicininės įrangos (medicinos prietaisų, priemonių, automobilį, kompiuterių, telefonų) – pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Kadangi pas pacientus bus vykstama elektromobiliu – nebus teršima aplinka.

 

Įgyvendinimo laikotarpis

2024 m. II ketv. – 2025 m. I ketv.  

 

Projekto vertė

73 188,00 Eur.

Skip to content