Menu Close

Parengtas viešosios įstaigos Širvintų ligoninės ir viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašas

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. 1-105 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Širvintų ligoninę prijungiant prie viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas viešosios įstaigos Širvintų ligoninės ir viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Širvintų ligoninė (toliau – VšĮ Širvintų ligoninė), juridinio asmens kodas 178298620, buveinės adresas Vilniaus g. 85, Širvintos, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Širvintų PSPC), juridinio asmens kodas – 178298773, buveinės adresas: P. Cvirkos g. 13, Širvintos, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, VšĮ Širvintų ligoninę prijungiant prie VšĮ Širvintų PSPC, kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. sausio 5 d. visos VšĮ Širvintų ligoninės teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Širvintų rajono savivaldybės sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse (www.sirvintuligonine.lt, www.sirvintupspc.lt, www.sirvintos.lt) bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse www.sirvintuligonine.lt, www.sirvintupspc.lt.

 

NUORODA (PDF)

Skip to content